Bean Pháidín
Paddy's Wife
 

CURFÁ:
‘Sé an trua ghear nach mise, nach mise
[shey unn troo ghyair nakh misha, nakh misha]
It’s my bitter sorrow that I am not, that I am not

‘Sé an trua ghear nach mise bean Pháidín
[shey unn troo ghyair nakh misha, bann fawjeen]
It’s my bitter sorrow that I am not the wife of Páidín

‘Sé an trua ghear nach mise, nach mise
[shey unn troo ghyair nakh misha, nakh misha]
It’s my bitter sorrow that I am not, that I am not<

Is an bhean atá aige a bheith caillte.
[sunn vann ataw eggya vey kal-tcha.]
And the wife he has is not dead.

 

Rachfainn go Gaillimh, go Gaillimh
[Ra-hinn guh galliv, guh galliv]
I would go to Galway, to Galway

Is rachfainn go Gaillimh le Páidín
[Iss ra-hinn guh galliv leh pawjeen]
I would go to Galway with Páidín

Rachfainn go Gaillimh, go Gaillimh
[Ra-hinn guh galliv, guh galliv]
I would go to Galway, to Galway

Is thiocfainn abhaile sa mbád leis.
[iss hyukinn awalya sa mawd lesh]
And I would come home in the boat with him.

CURFÁ

Rachfainn go haonach an Chlocháin
[ra-hin guh heynakh unn khlokhunn]
I would go to the fair of Clifden

‘S isteach go Béal Átha na Báighe
[ishtyakh guh beyla nuh baw-ee]
And into Ballinaboy

Bhreathnóinn isteach trína bhfuinneogaí
[vranon ishtyakh treena winyoga]
I would look through the windows

Ag shúil is go bhfeicfinn Bean Pháidín
[egg hool iss guh veckinn ban fawjeen.]
Hoping to see Páidín’s wife.

CURFÁ

Go mbristear do chosa, do chosa
[guh mrishtair do khosa, do khosa]
May your legs, your legs be broken

Go mbristear do chosa a Bhean Pháidín
[guh mbrishtair do khosa vann fawjeen]
May your legs be broken, Páidín’s wife

Go mbristear do chosa, do chosa
[guh mrishtair do khosa, do khosa]
May your legs, your legs be broken

Go mbristear do chosa is do chnámha.
[guh mbrishtair do khosa iss do khrawva]
May your legs and your bones be broken.

CURFÁ

Chaith mé mo bhróga, mo bhróga
[khah mey mo vroga, mo vroga]
I wore out my shoes, my shoes

Chaith mé mo bhróga i ndiaidh Pháidín
[khah mey mo vroga, nyee-a fawjeen]
I wore out my shoes, after Páidín

Chaith mé mo bhróga, mo bhróga
[khah mey mo vroga, mo vroga]
I wore out my shoes, my shoes

Chaith mé na boinn is na sála.
[khah mé nuh bween iss nuh sawla]
I wore out the soles and the heels
 
return to the Irish-language songs page >>>>>>>
return to the sean-nós singing page >>>>>>>