Dúlamán
Seaweed


CURFÁ:
Dúlamán na binne buí, dúlamán Gaelach
[Dulaman na binnya bwee, dulaman Gaelach]
Seaweed from the yellow cliff, Irish seaweed

Dúlamán na farraige 's é b'fhearr a bhí in ´Eirinn.
[Dulaman na faregye shey varavee in yerin]
Seaweed from the ocean, it's the best in all of Ireland.
 

A 'níon mhín ó, sin anall na fir shuirí
[Aneen veenyo, shin anall na feer hoori]
Dearest daughter, here come all the courting men

A mháithair mhín ó, cuir na roithleán go dtí mé.
[A wahir veenyo, kur na rolyan go jee mey]
Dearest mother, get the spinning wheel to me.

CURFÁ

Tá cosa dubha dúbailte ar an dúlamán Gaelach
[Taw cosa duva dubaltcha aran dulaman Gaelakh]
There's a pair of black feet on the Irish seaweed

Tá dhá chluais mhaol ar an dúlamán Gaelach.
[Taw ghaw khluash wale aran dulaman Gaelakh]
There are two bare ears on the Irish seaweed

CURFÁ

Rachaimid go Doire leis an dúlamán Gaelach
[Rymid go daira lesh an dulaman Gaelakh]
Let's go to Derry with the Irish seaweed

Is ceannóimid bróga daora ar an dúlaman Gaelach.
[Iss kyanamid broga derra aran dulaman Gaelakh]
It's buying expensive shoes on the Irish seaweed.

CURFÁ

Bróga breaca dubha ar an dúlaman Gaelach
[Broga bracka duva aran dulaman Gaelakh]
Black speckled shoes on the Irish seaweed

Tá bearéad agus triús ar an dúlaman Gaelach.
[Taw barid aguss troosh aran dulaman Gaelakh]
There's a cap and trousers on the Irish seaweed

CURFÁ

O chuir mé scéala chuici go gceannóinn cíor dí
[O khur mey shkayla khuiki go kyannon keer dee]
I told her I would buy a comb for her

'S é an scéal a chuir sí chugam, go raibh a ceann cíortha.
[Sheyn shkeyl a khur she khugum, go roo a kyaun keerha]
The story she told back to me, that she is well-groomed

CURFÁ

Góide a thug na tíre thú? arsa an dúlaman Gaelach
[Go dye hug na teera hu, arsan dulaman Gaelakh]
What are you doing here?  says the Irish seaweed

Ag suirí le d'iníon, arsa an dúlaman Gaelach.
[Egg soori le do neen, arsan dulaman Gaelakh]
At courting with your daughter, says the Irish seaweed

CURFÁ

O cha bhfaigheann tú m'iníon, arsa an dúlaman Gaelach
[O kha winn too mo neen, arsan dulaman Gaelakh]
Oh where are you taking my daughter, says the Irish seaweed

Bheul, fuadóidh mé liom í, arsa an dúlaman Gaelach.
[Vull fua-dye mey lumm, arsan dulaman Gaelakh]
Well, I'd take her with me, says the Irish seaweed

CURFÁ
 

return to the Irish-language songs page >>>>>>>
return to the sean-nós singing page >>>>>>>