Óró, Sé do Bheatha 'Bhaile
Óró, you are welcome home!

 

Sé do bheatha a bhean ba léanmhar
[Shey do vaha a van ba laynvar]
Welcome o woman who was so afflicted,

B'é ár gcreach tú bheith i ngéibhinn
[Bay air grakh tu veh ing eveen]
It was our ruin that you were in bondage

Do dhúiche bhreá i seilbh méirleach
[Do ghuha vraw ih shelliv mairlakh]
Our fine land in the possession of thieves,

Is tú díolta leis na Ghallaibh.
[Iss tu jeelta lesh na ghow-liv]
Sold to the Foreigners.
 

CURFÁ:
Óró, sé do bheatha 'bhaile! Óró, sé do bheatha 'bhaile!
[Oro, shey do vaha wallya, oro, shey do vaha wallya]
Óró, you are welcome home!  Óró, you are welcome home!

Óró, sé do bheatha 'bhaile! Anois ar theacht an tsamhraidh.
[Oro, shey do vaha wallya, anish air hakht un tow-rig]
Oro, you are welcome home!  Now that the Summer is coming.
 

A bhuí le Rí na bhfeart go bhfeiceam
[A vee le ree na vairt guh veckum]
Please the Great God that we may see,

Muna mbeam beo 'na dhiaidh ach seachtain
[Muna mem byo na gheegh akh shekhtun]
Although we may only live a week after it

Gráinne Mhaol agus míle gaiscíoch.
[Granya wail agus meelya geshkeekh]
Gráinne Mhaol and a thousand warriors,

Ag fógairt fáin ar Ghallaibh
[Egg fogirt fawn air ghow-liv]
Dispersing the Foreigners.

CURFÁ
 

Tá Gráinne Mhaol ag teacht thar sáile
[Taw granya wail egg tyakht har sawlya]
Gráinne Mhaol is coming over the sea

Oglaigh armtha léi mar gharda
[Og-li armha ley mar gharda]
Armed warriors along with her as a guard

Gaeil iad féin 's ní Gaill ná Spáinnigh;
[Gail eed fain snee Gull naw Spawnyee]
They are Irish themselves, not Foreigners nor Spaniards,

'S cuirfid siad ruaig ar Ghallaibh.
[Squirrid sheead rooig air ghow-liv]
And they will rout the Foreigners.

CURFÁ


return to the Irish-language songs page >>>>>>>
return to the sean-nós singing page >>>>>>>