Slán agus Beannacht le Buaireamh an tSaoil
One Morning in June

One morning in June agus mé dhul ag spaisteoireacht
[aguss mey ghull egg spawsh-ter-akht]
and me going rambling

Casadh liom cailín, ba ródheas a gnaoi
[Kassa lumm kyleen, buh ro-yass a gnee]
I met a girl, very fine was she in appearance

She was so handsome gur thit mé i ngrá léi
[She was so handsome, gur hit mey ih ngraw leyee]
She was so handsome, that I fell in love with her

D’fhága sí arraing i gceartlár mo chroí.
[dawga she arrang ih gyairtlar mo khree.]
She left an arrow through the center of my heart.

I asked her her name, nó cad é an ruaig beannaithe
[I asked her her name, no kajey unn roog bannaha]
I asked her her name, or what blessed chance

A chas insan áit thú, a ghrá gheal mo chroí?
[uh khas insunn awt hoo, a ghraw ghyal mo khree]
Brought you to this place, bright love of my heart?

My heart it will break if you don’t come along with me

Slán agus beannacht le buaireamh an tsaoil.
[slawn iss bannakht leh boo-ryoo unn teel.]
Farewell to the worries of life.

 

“Cailín beag óg mé ó cheantar na farraige
[kyleen begg oge mey oh khyantar nuh farrigya]
I am a young little girl from the area by the sea

A tógadh go cneasta mé i dtosach mo shaoil
[uh toga go knasta mey ih dosakh mo heel]
That was reared decently in the beginning of my life

I being so early ó ‘sé siúd ba chleachtadh liom
[I being so early oh shey shyood buh khlakhta lumm]
I being so early since that was what I was accustomed to

That made my own parents and me disagree.”

“A chuisle ‘s a stór, dá n-éisteofá liom tamall
[a khushla sa stor, daw neystefaw lumm tamal]
My love treasure, if you would listen to me awhile

I’ll tell you a story ab ait le do chroí
[I'll tell you a story ubb aht leh do khree]
I'll tell you a story that your heart will like.

That I’m a young man who is totally in love with you

Surely my heart is from roguery free.”

 

“Muise, go you bold rogue, sure you’re wanting to flatter me,

B’fhearr éan ar an láimh ná dhá éan ar an gcraoibh
[ber eyn ar unn lawv naw ghaw eyn ar unn greev]
Better a bird in the hand than two birds on the branch

I’ve neither wheat, potatoes or anything

Ná fiú an phluid leapa a bheadh tharrainn san oíche.”
[naw fyoo flud lyappa a veh harrin sunn ee]
Nor even a bedspread to cover us at night.

“Ceannóidh mé tae agus gléasfad in aice seo
[kyannuh mey tey aguss gleysa in akya sho]
I will buy tea and I’ll dress nearby here

Gúna English cotton den fhaisean atá daor
[goon English cotton den awsin taw deer]
A dress of English cotton of the expensive fashion

So powder your hair, love and come away along with me

Slán agus beannacht le buaireamh an tsaoil.”
[slawn iss bannakht leh boo-ryoo unn teel.]
Farewell to the worries of life.

 

There’s an ale-house nearby ‘s beidh muid go maidin ann
[there's an ale-house nearby, iss bey mwid guh majeen aun]
there's an ale-house nearby, and we’ll be there till morning

If you’re satisfied, a ghrá gheal mo chroí
[if you're satisfied, a ghraw ghyal mo khree]
If you're satisfied, bright love of my heart

Early next morning we’ll send for a clergyman

Beidh muidne ceangailte i ngan fhios dhon tsaol.
[bey mwidna kyangaltche ih ngan iss ghunn teel]
And we will be united unknown to all the world.

Beidh muid ag ól a fhad ‘s a mhairfeas an t-airgead
[bey mwid egg ol a wad saruss unn tarigid]
We’ll drink for as long as the money lasts

Then we will take the road home with all speed

When the reckoning is paid who cares for the landlady

Slán agus beannacht le buaireamh an tsaoil.”
[slawn iss bannakht leh boo-ryoo unn teel.]
Farewell to the worries of life.
 
return to the macaronic songs page >>>>>>>
return to the sean-nós singing page >>>>>>>